Jak umělá inteligence změní pracovní den

Chatbot, který využívá strojové učení k tomu, aby reagoval na podněty uživatelů, pomáhá pracovníkům psát motivační dopisy a životopisy i generovat nápady. V oblasti náboru zaměstnanců už dělá rozruch u personalistů, kteří zjišťují, že se nové technologii musí přizpůsobit.

Umělá inteligence také dokáže zachytit některé problémy, které by lidé mohli přehlédnout. To může znamenat celou řadu věcí, například odhalení nepřesností v textu, kontrolu kódu nebo dokonce obcházení předsudků a předpojatostí, o kterých pracovníci možná ani nevědí.

Například analytik, který interpretuje soubor dat, nemusí být schopen ve své práci identifikovat konfirmační zkreslení, což znamená, že hledá důkazy, které podporují výsledek, o němž se již domnívá, že existuje. Umělá inteligence dokáže interpretovat data nestranně a poskytnout podrobnější, širší analýzu.

V konečném důsledku se umělá inteligence rychle rozvíjí a její plný potenciál ještě není využit. V ideálním případě chceme tyto technologie využít k vytvoření nových produktů, nových odvětví, nových pracovních oborů. Myslíme, že to je výzva do budoucna – skutečně využívat umělou inteligenci k vytváření nových a dříve nepředstavitelných věcí.